شراب آموزش قانون آموزشی بهداشت بهداشتی

شراب: آموزش قانون آموزشی بهداشت بهداشتی نوجوانان وزارت کار وزارت کشور وزارت بهداشت

گت بلاگز اخبار اجتماعی جریمه میلیونی جهت والدینی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

جریمه میلیونی جهت والدینی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند

جریمه میلیونی جهت والدینی که فرزندانشان را در مدرسه عضویت نکنند

عبارات مهم : آموزش

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به جلسه عصر امروز به کمیسیون حقوقی قضایی گفت: در جلسه امروز به ادامه بررسی لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پرداختیم و بر این اساس وظایف وزارتخانه های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش مشخص شدند.

جریمه میلیونی جهت والدینی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند

او در تشریح وظایف وزارت کشور اظهار داشت: بر اساس این قانون وزارت کشور موظف است تا با همکاری دستگاه های ذیربط به شناسایی افراد نوجوان فاقد اسناد هویتی اعم از ایرانی یا غیرایرانی بپردازد. همچنین وزارت کشور از طریق شرکت ثبت احوال و سایر دستگاه های مربوطه موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی افراد ایرانی و غیر ایرانی را به آموزش و پرورش اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در رابطه با وظایف وزارت کار نیز در این طرح تصریح کرد: نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره کشی از نوجوانان، معرفی نوجوانان بزه دیده که در معرض خطر به مراکز حمایتی و قضایی و پوشش کامل بیمه ای نوجوانان شاغل ۱۵ تا ۱۸ سال از جمله وظایف این وزارت کار در این قانون شدند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

نوروزی در ادامه این گفت وگو به بیان وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت و خاطرنشان کرد: بررسی وزارت بهداشت از شرایط بهداشتی محیط کار نوجوانان با استانداردهای جهانی و تصمیم گیری مقتضی، پذیرش نوجوانان در مراکز بهزیستی و درمانی به همراه معرفی آنها به مراکز قضایی و پوشش بیمه کامل سلامت جهت تمامی نوجوانان از جمله وظایف این وزارتخانه هست.

او حمایت از نوجوانان و پوشش تحصیلی تا آخر مقطع متوسطه، طراحی دوره های زندگی و آموزشی جهت اطفال و نوجوانان و آموزش کارمندان و معلمان و مربیان را از جمله وظایف طرح حمایت از اطفال و نوجوانان برشمرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در تشریح ماده ۷ این طرح هم ابراز داشت: براساس این طرح هر یک از والدین و اولیایی که فرزندانشان را عضویت نکند، در مقطع اول ملزم به عضویت و پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جریمه و در صورت تکرار ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال آن خانواده جریمه خواهند شد.

جریمه میلیونی جهت والدینی که فرزندانشان را در مدرسه ثبت‌نام نکنند

نوروزی اضافه کرد: هرگونه تهدید، تشویق، ترغیب یا فریب منجر به ترک تحصیل یا فرار از منزل شود، دادستان و سایر دستگاه ها ملزم به برخورد هستند و فرد خاطی به ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال جریمه یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از مشخص شدن وظایف وزارتخانه‌های کشور، کار، بهداشت و آموزش و پرورش در لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد.

واژه های کلیدی: آموزش | قانون | آموزشی | بهداشت | بهداشتی | نوجوانان | وزارت کار | وزارت کشور | وزارت بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs