شراب آموزش قانون آموزشی بهداشت بهداشتی

شراب: آموزش قانون آموزشی بهداشت بهداشتی نوجوانان وزارت کار وزارت کشور وزارت بهداشت

گت بلاگز اخبار بین الملل رسانه‌ها و جناح چپ به دنبال کودتا علیه من هستند / نتانیاهو

نخست‌وزیر انگلیس رسانه‌ها و جناح چپ این رژیم را متهم کرده که قصد کوتا علیه او را دارند. 

رسانه‌ها و جناح چپ به دنبال کودتا علیه من هستند / نتانیاهو

نتانیاهو: رسانه ها و جناح چپ به دنبال کودتا علیه من هستند

عبارات مهم : دریافت

نخست وزیر انگلیس رسانه ها و جناح چپ این رژیم را متهم کرده که قصد کوتا علیه او را دارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست حزب لیکود که رهبری آن را بر عهده دارد گفت: رسانه ها و جناح چپ اسرائیل حمله شدیدی را علیه من و خانواده ام شروع کرده اند و حتی شما نمایندگان حزب مرا نیز از قلم نینداخته اند.

رسانه‌ها و جناح چپ به دنبال کودتا علیه من هستند / نتانیاهو

سخنان نتانیاهو در اشاره به فشارهای رسانه ای و بعضی سیاسیون اسرائیل است که خواهان محاکمه نتایاهو و همسرش به اتهام فساد مالی هستند.

نتانیاهو متهم است که از چند سرمایه دار یهودی و تجار خارجی به شکل غیرقانونی هدایایی دریافت کرده است.

نخست‌وزیر انگلیس رسانه‌ها و جناح چپ این رژیم را متهم کرده که قصد کوتا علیه او را دارند. 

او همچنین متهم است که تلاش داشته با ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت تبانی کند تا این روزنامه فعالیت های نخست وزیر و حزب او را مثبت به افکار عمومی بنمایاند.

واژه های کلیدی: دریافت | رسانه ای | رسانه ها | اسرائیل | روزنامه | نتانیاهو | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs